Goed nieuws
Dat een scheiding altijd schade oplevert bij kinderen en dat zij altijd de dupe zijn van een echtscheiding is niet waar. Kinderen die een echtscheiding meemaken lopen een verhoogd risico op schade en die kan verstrekkende gevolgen hebben. Dit hoeft echter niet! U als ouders heeft voor een groot deel in handen of uw kind schade ondervindt aan de echtscheiding.

Deze website biedt u als ouder inzicht in de problemen die kinderen mogelijk ondervinden tijdens een echtscheiding en in de periode daarna, en geeft u als ouder enkele handvatten bij het herkennen van problemen en bij het vormgeven van uw ouderschap na de scheiding.

De auteurs
Deze website is een initiatief van drs. C.J.M. Hosman (NMI gecertificeerd mediator) en drs. M.I. Schilperoort (NMI geregistreerd mediator), beiden verbonden aan Israels Van Kessel Advocaten & Adviseurs. Omdat in de praktijk blijkt dat ouders in de turbulente tijd van een echtscheiding er niet aan toe komen om zich te verdiepen in de literatuur die bestaat over kinderen in echtscheiding en over het vormgeven van hun ouderschap na een echtscheiding hebben wij getracht een samenvatting te geven van enkele kernpunten.

 

Ontwerp en techniek website: © 2009 M.I. Schilperoort en C.J.M. Hosman
Tekst website: © 2009 C.J.M. Hosman en M.I. Schilperoort